Gå tilbake til:
Du er her:

Statusmelding for samhandling med spesialisthelsetjenesten 2018

Byrådet legger frem en oppsummering samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten.

Statusmeldingen gir en kort beskrivelse av hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten. Byrådet oppsummerer samarbeidet i 2018 hovedsakelig som godt.

Bergen kommune samhandler i hovedsak med Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Hospitalet Betanien DPS.

Blant de viktigste samhandlingspunktene, viser byrådet til utviklingsprosjekt i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, prosjekt for å sikre godoppgavefordeling mellom fastleger og spesialisthelsetjeneste og et samarbeid om barsel- og svangerskapsomsorg.

Statusmeldingen skal til behandling i bystyret.


Les dokumentene i saken