Gå tilbake til:
Du er her:

Smart omsorg har gjort helse og omsorg bedre rustet for fremtiden

Smart omsorg-programmet er nå avsluttet, og byrådet har lagt frem en sluttrapport som viser resultatene programmet har oppnådd.

Smart omsorg har vært Bergen kommunes program for å modernisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene fra 2015-2018. Programmet har gjennom 36 prosjekter som har også bidratt til bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte. Alle prosjektene har egne sluttrapporter som viser resultatene som er oppnådd i det enkelte prosjekt.

Se film om resultatene til Smart omsorg.

Har prioritert utvikling

Programmet har bidratt til bedre prioritering av utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Det har også gitt et løft til samhandlingen internt i kommunen og med privat næringsliv, med spesialisthelsetjenesten og i klyngesamarbeid nasjonalt og regionalt.

- Ved å etablere et eget program med nødvendige ressurser har vi fått den nødvendige kraften til å gjennomføre krevende endringer i helse- og omsorgstjenestene. Jeg vil takke alle de dyktige ansatte i Smart omsorg som har stått hardt på for å få til dette viktige utviklingsarbeidet, og jeg vil takke alle ansatte i tjenestene som har prioritert utviklingsarbeid i en hektisk hverdag. Vi ser helt klart at prosjektene lyktes best i enheter hvor ansatte og lederne var engasjerte og opptrådte som gode endringsagenter i egen organisasjon, sier Alette Hilton Knudsen som var leder for programmet.
Utviklingsarbeidet har bare så vidt startet og vil bli implementert i avdelingen fremover.

Har redusert kostnader

Programmet har totalt sett hatt et budsjett på 70 millioner kroner. I tillegg har programmet fått tilskudd fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og Fylkesmannen. Resultatene i prosjektet har bidratt til at kommunen har redusert kostnadene med 40 millioner kroner i budsjettet i 2017. Programmet har også skapt andre besparelser der den økonomiske gevinsten ikke er hentet ut fra tjenestenes budsjetter.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyret.

Se dokumentene i saken