Gå tilbake til:
Du er her:

Plan på høring: Vil gjøre Bergen mer eldrevennlig

Byrådets nye plan inneholder alt fra at eldre må få mer tid for å komme seg over fotgjengerovergangene til at flere eldre skal kunne være lengre i arbeidslivet.

Byrådet har nå sendt ut planen "Et eldrevennlig Bergen - Seniorplan for Bergen kommune 2019-2024" på høring.

- Eldrepolitikk er mye mer enn helse- og omsorgspolitikk. Byrådet mener at eldrepolitikk handler like mye om inkluderende arbeidsliv, frivillig sektor, boligbygging og transport. Vi må bli flinkere til å se de eldre sine ressurser og legge til rette for aktive liv for alle, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Viktige tiltak i planen

  • Samarbeide med næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner om tiltak som gjør at
  • flere er i arbeidslivet lengre.
  • Ta initiativ til samarbeid med private aktører om alternative boformer for seniorer.
  • Synliggjøre aktiviteter og tilbud som er eldrevennlige og universelt utformet ved å bruke et eget symbol. Tilbudene samles i et kart over eldrevennlige tilbud.
  • Alle bydeler skal ha minst én skole og én idrettsarena som er spesielt tilpasset senioraktiviteter samt en universelt utformet turløype.
  • Arrangere en årlig Seniormesse der kommunale, private og frivillige aktører kan formidle sine tilbud og tjenester rettet mot eldre innbyggere.
  • Gjøre det lettere for eldre å ferdes i byen ved å sikre mer tid ved fotgjengeroverganger, kartlegge behovet for flere sitteplasser langs vanlige traseer og turløyper og sikre raskere brøyting og strøing.
  • Ta initiativ til et forskningssamarbeid for å få mer kunnskap om kultur og fritidsbruk blant eldre, samt forholdet mellom kulturdeltakelse og helse.

Høringsfrist

Høringsfristen for planen er 5. april 2019. Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak.helse.sosial@bergen.kommune.no

Skriv "Høringssvar fra + navn på avsender/organisasjon" i emnefeltet i mailen og gi samme navn til filen hvis det sendes som vedlegg.

Se dokumentene i saken