Gå tilbake til:
Du er her:

Gode tilbakemeldinger for plan mot menneskehandel

Byrådet har hatt planen "Et liv i frihet – plan mot menneskehandel 2019-2023" på høring, og sender nå planen videre til behandling i komité og bystyret.

I hovedsak gir høringsuttalelsene positive tilbakemeldinger på tiltakene i planen.

Les mer om satsingene i planen

Byrådet har blant annet tatt inn følgende innspill i planen:

  • Et eget avsnitt om mottakssentre er tatt inn og kommunen legger opp til et samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) og Arna mottakssenter.
  • Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) ønsker å inngå et mer formalisert samarbeid med Bergen kommune, og byrådet imøteser denne invitasjonen.
  • Utekontakten er viktig i arbeidet mot menneskehandel og er gitt en større plass i planen.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyret.

Se dokumentene i saken for informasjon om alle høringsuttalelsene