Gå tilbake til:
Du er her:

Flere utviklingshemmede får tjenester av kommunen

Tjenestene for personer med utviklingshemming er i stadig utvikling.

Byrådet har laget frem sin statusmelding for tjenester til personer med utviklingshemming for 2018.

Fra 2017 til 2018 var det en økning på 48 personer som mottok tjenester fra Etat for tjenester til utviklingshemmede slik at det totalt var 1.325 personer som mottok hjelp fra kommunen. Tjenestene er store med cirka 2.200 ansatte og over en milliard kroner i budsjett.

Statusrapporten viser blant annet følgende utvikling i tjenestene;

  • En ny plan for tjenestene er vedtatt. Et viktig tiltak i planen er at det skal bygges flere boliger for målgruppen slik at boligkøen kan avvikles.
  • I 2018 er det etablert et nytt bofellesskap for personer med utviklingshemming, et nytt dagsenter med plass til 40 brukere og en ny avlastningsbolig.
  • Det har vært en økning i antall avlastningsdøgn fra 2017 til 2018.
  • Satsingen innen ernæring og fysisk aktivitet ble videreført, og det er etablert et nytt ernæringskurs for personer med utviklingshemming.

- I 2018 ble det ansatt en frivillighetskoordinator som skal være en pådriver for at personer med utviklingshemming i større grad blir inkludert i kultur, idrett og fritidstilbud.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyret.

Se dokumentene i saken.