Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige 2019 - 2022

Handlingsplanen viser hvordan det skal legges til rette for økt deltakelse i aktivitet, arbeid og utdanning.

Bergen kommune har en rusmiddelpolitisk handlingsplan; Plan for rusfeltet 2018 – 2022, Samarbeid, mestring og verdighet. Der fremkommer det at Bergen kommune skal utarbeide en handlingsplan for arbeid og aktivitet.

Nå legger byrådet frem forslag til denne handlingsplanen.

Målene i planen

Blant målene i planen er at kommunen skal legge til rette for at brukere og tiltak kan benytte digitale løsninger for oversikt og selvbetjening, blant annet ved å etablere en app som gir oversikt og informasjon om arbeids- og aktivitetstiltak i Bergen. Byrådet vil også styrke aktivitetstiltakene, og legge til rette for at disse er samordnet og koordinert slik at ressursene blir utnyttet best mulig.

Viktige tiltak i planen er:

  • Videreutvikle Fritid med bistand gjennom å opprette et byomfattende team som i samarbeid med brukere kartlegger ønsker og interesser, finner konkrete aktivitetstilbud og følger brukere i oppstart i aktiviteter.
  • Tilrettelegge for at brukere av kommunale og private tiltak kan benytte seg av etablerte følgetjenester.
  • Dagsverket utvides med flere plasser og tilbyr flere typer arbeidsoppgaver.
  • Integrere og videreutvikle musikkterapi som del av kommunale aktivitetstiltak.
  • Sikre at fysisk aktivitet inngår i aktivitetstiltak i samtlige byområder.
  • Integrere og videreutvikle kreative uttrykk som del av kommunale aktivitetstiltak.
  • Etablere recoveryskole hvor erfaringskompetanse og fagkompetanse sammen utarbeider og gjennomfører kurs.

Byrådet vil også tilpasse MO-sentrenes åpningstider slik at brukerne sikres aktivitetstilbud på kveld og helg.

Planen skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken