Gå tilbake til:
Du er her:

Får ikke stoppet alkoholservering i nær tilknytning til strippested

Byrådet legger frem en sak til bystyret som forklarer hvorfor de ikke kan frata tillatelse til skjenking av alkohol på utestedet After Dark.

Bystyret har tidligere vedtatt at det ikke skal gis skjenkebevilling til steder som har stripping og toppløs-servering som del av underholdningstilbudet. Likevel har utestedet After Dark fortsatt skjenkeløyve, og bystyret har bedt byrådet om å redegjøre for dette.

Ikke hjemmel for inndragning

I byrådets redegjørelse påpekes det at stripping ikke foregår i arealet som er godkjent for skjenking.

- Det er svært uheldig at regelverket har blitt omgått i dette tilfellet, og det er åpenbart er i strid med bystyrets intensjon. Denne saken har krevende juridiske sider, og Kontor for skjenkesaker vurderer i sine fagnotater at det ikke er hjemmel for inndragning av skjenkebevillingen. I arbeidet med nytt skjenkereglement vil vi ta initiativ til å finne nye formuleringer som sikrer at intensjonen i vedtaket fra bystyret blir ivaretatt, sier byråd for helse og omsorg, Beate Husa.

Videre behandling

Saken skal videre til behandling i komité og i bystyret.

Les saksdokumentene