Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem ny seniorplan

Planen som skal bidra til at Bergen blir en mer aldersvennlig by, har nå vært på høring.

"Et eldrevennlig Bergen - Seniorplan for Bergen kommune 2019-2024" inneholder en rekke tiltak som skal gjøre det bedre for eldre i byen. Les mer om tiltakene i tidligere omtale av planen.

- Vi legger frem en helhetlig plan som viser at eldrepolitikk er så mye mer enn bare helse- og omsorgstjenester. Bergen skal bli en eldrevennlig by, og det krever innsats på mange ulike områder. Blant annet er ensomhet er et økende problem blant eldre. Å forebygge ensomhet er en klar prioritering i seniorplanen, blant annet gjennom ekstra bevillinger til frivillige organisasjoner som jobber med forebygging av ensomhet og legger til rette for møter på tvers av generasjoner, sier byråd for helse og omsorg, Beate Husa.

Høringsinnspillene

Byrådet har fått ni høringsinnspill. Innspillene tar særlig for seg behovet for fremkommelighet, forebygging av ensomhet og nødvendige informasjonstiltak. Blant annet foreslår Eldrerådet at enkle hjelpetjenester må gjøres tilgjengelige slik at eldre kan få hjelp til oppgaver som å skifte lyspærer, legge på rent sengetøy eller gjøre innkjøp. Byrådet har lagt dette inn som eget punkt i planen og vil ta kontakt med frivillige organisasjoner for å se om det er mulig å etablere et slikt tilbud.

Videre behandling

Planen skal nå behandles i komité og i bystyret.

Se saksdokumentene