Gå tilbake til:
Du er her:

Slik skal Bergen jobbe mot vold i nære relasjoner

Byrådets plan mot vold har vært på høring og legges nå frem til videre politisk behandling.

Les mer om satsingene i planen "Trygg gjennom hele livet – plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023" i tidligere omtale av planen.

Planen har nå vært på høring, og det kom syv høringsinnspill. Noen av innspillene handler om at det er behov for å tydeliggjøre målgruppene og samarbeidsparter for planens tiltak. Byrådet har fulgt opp dette og innarbeidet de fleste av høringsinnspillene i planen som nå skal behandles.

Saken skal behandles i komité og bystyret.


Se saksdokumentene