Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen vil bli vert for regionalt forskningsorgan på helse

Bergen kommune vil jobbe for å bli vertskommune for et regionalt samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning i helsesektoren.

Den sentrale kommune-organisasjonen KS skal opprette fire slike regionale samarbeidsorgan, etter anbefaling fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

Helsefremmende og forebyggende

Byrådet har vedtatt at Bergen kommune går inn for å bli vertskommune.

– Norske kommuner trenger tverrfaglig, forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som fungerer, og Bergen vil gå i front. Vi skal organisere våre helsetjenester til innbyggernes beste. Behovet for bedre ressursutnyttelse er stort. For å håndtere de demografiske utfordringene kommunene møter i fremtiden, trenger vi flere helsefremmende og forebyggende tiltak, sier helsebyråd Beate Husa.

Viser til Kunnskapskommunen

KSF overleverte sin rapport til KS og regjeringen i april 2019. Rapporten anbefaler å etablere et kunnskapssystem med nasjonale, regionale og interkommunale nivåer:

  • Et nasjonalt organ administrert av KS
  • Fire regionale samarbeidsorgan for forsking, innovasjon og utdanning, som legges til vertskommuner.
  • Ulike kommuneklynger. KSF trekker frem Kunnskapskommunen som en god styringsmodell.

KSF-rapporten foreslår at samarbeidsorganene er sammensatt av representanter fra forskningsinstitusjoner, brukerorganisasjonene og kommuneklyngene.

Klikk her for å lese mer om Kunnskapskommunen

Forskningsmiljøer i Bergen

Det er de tunge forsknings- og utdanningsmiljøene i Bergen som gjør at byrådet foreslår nettopp Bergen som vertskommune for region vest. Bergen har det eneste medisinske fakultetet i regionen og at Høgskolen på Vestlandet har sin ledelse og største campus i byen.

– Det er særlig spennende at KSF trekker frem Kunnskapskommunen, som allerede jobber godt og målrettet med forskning, innovasjon og utdanning – slik KSF legger opp til. Kunnskapskommunen startet som en avtale mellom Universitetet i Bergen og Bergen kommune rundt 2014-2015. I dag er det et bredt regionalt samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning – drevet frem av Bergen kommune, sier Husa.

Hovedmålet til Kunnskapskommunen er å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av de kommunale helse- og omsorgtjenestene. Samarbeidet teller elleve kommuner og sju forskningspartnere.

Les dokumentene i saken.