Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere krisesenter for rusavhengige

Bergen kommune vil etablere et krisesentertilbud der det tilbys flere tjenester til rusavhengige personer med behov for beskyttelse mot vold.

- Et krisesentertilbud til mennesker i aktiv rus har manglet i mange år. Det er svært gledelig at vi nå endelig kan komme i gang med et slikt viktig tilbud til noen av de mest sårbare i samfunnet. Jeg er glad for at Kirkens Bymisjon med sin kompetanse vil være en partner med oss for å sikre dette tilbudet, sier byråd Erlend Horn (V).

Todelt tilbud

Tilbudet som skal etableres, er todelt ved at det også inkluderer et akuttovernattingstilbud for bostedsløse kvinner.

- Utover å være spesielt utsatt for vold og overgrep er kvinner uten egen bolig en høyrisikogruppe for vold i nære relasjoner. Ved å tilby akuttsenger i tilknytning til krisesenteret vil terskelen for å benytte krisesentertilbudet senkes, sier byråden.

Samarbeid med Bymisjonen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen har lang erfaring med målgruppen for krisesenteret. Bergen kommune ønsker å opprette et selskap som skal drifte krisesenteret for personer i aktiv rus sammen med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen. På denne måten kommer erfaringen Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen har, særlig fra driften av Omsorgsbasen for kvinner, det nye senteret og deres brukere til gode.

Et felles eid aksjeselskap slik det er planlagt mellom Bergen kommune og Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen, er en nyskaping innen offentlig-ideelt samarbeid i Norge.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken.