Gå tilbake til:
Du er her:

Studentmeldingen 2019 legges på høring - slik gir du innspill

Byrådet legger frem høringsutkast til "Student i Bergen. Studentmeldingen 2019". Meldingen gir et godt kunnskapsgrunnlag for å gjøre Bergen til en foretrukket studentby.

Høringsutkastet er et produkt av bidrag og samarbeid mellom alle byrådsavdelingene i kommunen samt innspill fra studenter og ansatte ved ulike utdanningsinstitusjoner, studentforeninger og andre offentlige aktører. Studentmeldingen er ført i pennen av Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

Hva gjør kommunen for studenter?

- For byrådet er det viktig å legge til rette for at studenter velger Bergen som studiested, at de har en god og nyttig studietid og så ønsker vi at flest mulig velger å bli værende etter endte studier, sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn (V).

"Student i Bergen. Studentmeldingen 2019" omtaler kommunens ansvar og tilrettelegging for studenter i Bergen. Studentmeldingen omhandler mange ulike tema. Eksempel på tema som er trukket frem, er digitalisering og kommunikasjon, arbeidsliv og praksisplasser, helse, bolig, klima, kulturliv og idrett. Til en viss grad handler det om å synliggjøre og tilgjengeliggjøre ulike tjenester og tilbud for studentene.

Hva ønsker studentene?

En styrke ved meldingen er at det har vært en bred og åpen innspillprosess.

- I arbeidet med å gjøre Bergen til et enda bedre studiested er jeg veldig glad for at så mange studenter og aktører som påvirker studentenes hverdag har grepet denne mulighet til å medvirke, sier byråd Erlend Horn.

Meldingen er et kunnskapsgrunnlag som gir en pekepinn på hvor det senere kan være aktuelt å gå dypere i tematikken og inneholder en rekke punkter om mulige måter å følge opp meldingen på.

Det er viktig at de instanser som er involvert i å legge til rette for studenter i Bergen og andre med meninger om dette politikkområdet, får anledning til å uttale seg om Studentmeldingen.

Vil du delta i høringsrunden?

Byråden inviterer herved alle som ønsker til å komme med høringssvar.

Høringssvar merkes med: navn på høringsinstans + høringssvar vedrørende Studentmeldingen 2019.

Høringsfrist er 17. oktober 2019 og svar sendes til bsbi@bergen.kommune.no

Her finner du Studentmeldingen og andre dokumenter i saken