Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem plan mot vold på nytt

Byrådet har nå utvidet planen mot vold med flere temaer.

Planen heter "Trygg gjennom hele livet – plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023". Komité for helse og sosial behandlet saken før sommeren og ba byrådet om å innarbeide nye temaer før planen blir behandlet i bystyret.

Byrådet har nå oppdatert planen med informasjon om temaene som komiteen ønsket; vold knyttet til religion og kultur og særskilte utfordringer knyttet til likekjønnede parforhold.

Se tidligere omtale av saken

Saken skal nå behandles i komité og bystyret.

Se dokumentene i saken