Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Vil gjenreise Ekserserhuset

Byrådet anbefaler at en kommunal tomt i Baneveien avsettes til Ekserserhuset, og at man går i dialog med aktuelle aktører for å få huset gjenreist.

(23.01.2020)

Starter opp arbeid med plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

Byrådet ønsker at alle Bergens innbyggere skal ha mulighet til å delta på lik linje, både som publikum og utøver, i kunst- og kulturlivet og starter opp arbeid med en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

(21.01.2020)

Ortun får nytt badeanlegg

Byrådet rår til at prosjektet for ny symjehall ved Ortun ungdomsskole vert gjennomført. Prosjektet har ei investeringsramme på 249 millionar kroner.

(11.12.2019)

Innfører ordensreglement på biblioteket

Byrådet innfører et skriftlig ordensreglement ved Bergen Offentlige Bibliotek for å gjøre det enklere for ansatte ved uønskede hendelser.

(05.12.2019)

Anbefaler at Sentralbadet Scenekunsthus etableres som aksjeselskap

Byrådet legger frem orientering av driftsmodell for Sentralbadet Scenekunsthus.

(18.09.2019)

Vil bevilge 1 million kroner til rehabilitering av Bergen Kjøtt

Byrådet anbefaler å innvilge ekstraordinært tilskudd til Stiftelsen Bergen Kjøtt til rehabilitering av bygget.

(18.09.2019)

Anbefaler plan for driften av Åsane kulturhus

Byrådet legger frem driftsmodell for Åsane kulturhus.

(13.09.2019)

Legger frem sak om midlertidig svømmebasseng

Byrådet legger frem en sak om midlertidig svømmehall når svømmebasseng legges ned eller må rehabiliteres. Byrådet anbefaler at man heller arbeider videre med utredningen av et permanent basseng i Åsane og/eller Fana bydel.

(12.09.2019)

Foreslår endringer i administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg

Byrådet legger frem forslag til endringer i administrasjons- og utleiereglement for kommunale idrettsanlegg.

(03.09.2019)

Foreslår nye retningslinjer for tildeling av treningstid

Byrådet legger frem forslag til nye retningslinjer for tildeling av treningstid.

(12.09.2019)

Lager ny tilskuddsordning for 950-årsjubileet

Bergen fyller 950 år i 2020. Bergen kommune inviterer alle til å bidra i feiringen, og nå vil byrådet gi både enkeltpersoner og organisasjoner mulighet til å søke om penger for å lage jubileumsprosjekter.

(15.08.2019)

Har lagt frem kunstformidlingsplan for barn og unge

Byrådet er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Den nye kunstformidlingsplanen viser hvordan Bergen kommune skal hjelpe til med å gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

(15.08.2019)

Vil realisere museum i den gamle brannstasjonen

Byrådet har inngått avtale mellom Bergen kommune og Bergen bymuseum om den gamle hovedbrannstasjonen i sentrum. Formålet er å realisere brannhistoriske museum.

(28.06.2019)

Sender Kunstformidlingsplan for barn og unge på høring

Satsing mot barn og unge er en viktig del av byrådet sin ambisjon om at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. Nå sendes Kunstformidlingsplan for barn og unge 2019-2024 ut på høring.

Ser på større takhøgde over Sentralbadet

Carte Blanche og BIT ønskjer å heve taket over bassengdelen av det planlagte scenekunsthuset i Sentralbadet med 3,5 meter. Det vil krevje dispensasjon frå reguleringsplanen.

(22.05.2019)