Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Skal feire Bergen 950 år

Bergen er 950 år i 2020. Det ønsker byrådet å feire med en byomfattende markering som skal være inkluderende og tilgjengelig for hele byens befolkning.

(22.03.2018)

Anbefaler lokalisering for kulturhus i Fyllingsdalen

Byrådet anbefaler kollektivterminalen ved Oasen som lokalisering for kulturhus i Fyllingsdalen.

(22.03.2018)

Vil ha EM i friidrett for ungdom til Bergen i 2021

Byrådet er positive til at Bergen blir vertskapsby i en norsk søknad om EM i friidrett for ungdom i 2021 og ønsker å gå i dialog med Hordaland fylkeskommune for å få til et spleiselag.

(13.03.2018)

Vil sikre miljøvennlig drift av kunstgressbaner

Byrådet legger frem forslag til handlingsplan for hvordan kommunen kan redusere avrenning av granulat fra kunstgressbaner.

(14.03.2018)

Har prioritert søknader til "Åpne møteplasser" for ungdom

Byrådet har prioritert søknader til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, Åpne møteplasser for 2018.

(08.03.2018)

Styrker tilskuddsordningen for frivilligsentraler

Byrådet har omdisponert driftsmidler på frivillighetsfeltet for å sikre drift av frivilligsentralene i Bergen kommune.

(14.02.2018)

Evaluering av Bergen Assembly 2016

Byrådet legger frem sin evaluering av andre utgave av samtidskunsttriennalen Bergen Assembly.

(24.01.2018)

Sender gravferdsplan på høring

Byrådet sender ny gravferdsplan for Bergen 2018-2028 ut på høring med innspillsfrist 1. mars.

(15.01.2018)

Legger frem ny amatørkulturplan

Byrådet legger frem Bergen kommunes amatørkulturplan for 2018-2027.

(13.12.2017)

Legger frem ny kunstplan

Byrådet legger frem Bergen kommunes kunstplan for 2018-2027.

(13.12.2017)

Vil ha oste-VM til Bergen

Byrådet ønsker at Bergen blir vertskap for World Cheese Awards 2018.

(16.11.2017)

Nye kriterier for tilskudd innen kunst og kultur

Byrådet legger frem nye retningslinjer og kriterier for tilskudd innen kunst- og kulturområdet.

(16.11.2017)

Går inn i sameige om kulturhus i Åsane

Byrådet rår bystyret til å gå inn i sameige med fylkeskommunen for å realisere nytt kulturhus i Åsane.

(15.11.2017)

Vil avvikle Bergen arrangementsselskap AS

I samråd med styret, foreslår byrådet å avvikle Bergen arrangementsselskap AS fra 2018. Kommunen overtar selskapets forpliktelser.

(27.10.2017)

Sender ny amatørkulturplan på høring

Byrådet sender Bergen kommunes amatørkulturplan for 2018-2027 ut på høring. Høringsfristen er satt til 27. oktober 2017.

(05.10.2017)