Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Lager ny tilskuddsordning for 950-årsjubileet

Bergen fyller 950 år i 2020. Bergen kommune inviterer alle til å bidra i feiringen, og nå vil byrådet gi både enkeltpersoner og organisasjoner mulighet til å søke om penger for å lage jubileumsprosjekter.

(15.08.2019)

Har lagt frem kunstformidlingsplan for barn og unge

Byrådet er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Den nye kunstformidlingsplanen viser hvordan Bergen kommune skal hjelpe til med å gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

(15.08.2019)

Vil realisere museum i den gamle brannstasjonen

Byrådet har inngått avtale mellom Bergen kommune og Bergen bymuseum om den gamle hovedbrannstasjonen i sentrum. Formålet er å realisere brannhistoriske museum.

(28.06.2019)

Sender Kunstformidlingsplan for barn og unge på høring

Satsing mot barn og unge er en viktig del av byrådet sin ambisjon om at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. Nå sendes Kunstformidlingsplan for barn og unge 2019-2024 ut på høring.

Ser på større takhøgde over Sentralbadet

Carte Blanche og BIT ønskjer å heve taket over bassengdelen av det planlagte scenekunsthuset i Sentralbadet med 3,5 meter. Det vil krevje dispensasjon frå reguleringsplanen.

(22.05.2019)

Betrar infrastrukturen i Myrdal idrettspark for 142,6 millionar kroner

Reguleringsplanen for Myrdal idrettspark i Åsane set krav om fleire tiltak for å betre infrastrukturen i området. Byrådet rår til at prosjektet vert gjennomført med ei total investeringsramme på 142,6 millionar kroner

(22.05.2019)

Vil løyve 76,7 millionar til Slåtthaug idrettspark

Gjennomføringa av rekkefølgjekrav sett i reguleringsplanen for Slåtthaug idrettspark vil koste 76,7 millionar kroner. Byrådet rår til at prosjektet kan gjennomførast.

(15.05.2019)

Vil opprette Stiftelsen Bergen Kjøtt

Byrådet går inn for å opprette stiftelsen Bergen Kjøtt for å sikre bygget til kunst- og kulturformål.

(07.02.2019)

Legger frem tidsplan for tiltak i Arna idrettspark

Byrådet legger frem en tidsplan for gjennomføring av tiltak ved Arna idrettspark i Indre Arna. Målet er økt brukstid på anlegget både for friidrett og fotball.

(06.02.2019)

Vil styrke Matbyen Bergen

Byrådet legger frem en strategi for å styrke Bergen som matby frem mot 2030.

(30.01.2019)

Går vidare med byarena på Kokstad og Nygårdstangen

Byrådet rår til at ein byarena for Bergen anten bør liggje på Kokstad eller Nygårdstangen.

(30.01.2019)

Vil opprette nye tilskuddsordninger innen kultur

Byrådet anbefaler å opprette tre nye tilskuddsordninger, innen profesjonell kunst og kultur, amatørkultur og museumsfeltet.

(28.11.2018)

Legger frem ny kulturarenaplan

Byrådet legger frem kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030.

(19.09.2018)

Ønsker innspill til ny kulturarenaplan

Byrådet sender kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030 på høring med frist for innspill 29. august.

(09.08.2018)

Støtter "Trond Mohns Games" med 500.000

Byrådet bevilger 500.000 kroner til "Trond Mohns Games", som skal arrangeres i august.

(28.06.2018)