Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bevilge 47 millioner til Stemmemyren

Byrådet anbefaler gjennomføringsvedtak for kunstgressbane og nytt garderobebygg på Stemmemyren.

Nytt garderobebygg er nødvendig for at anlegget skal tilfredsstille NFFs lisenskrav til toppfotball kvinner. Grusbanen skal samtidig oppgraderes med kunstgress.

Byrådet vil bevilge 35,9 millioner til nytt garderobebygg og 11,4 millioner til kunstgressbane.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Les mer om prosjektet