Gå tilbake til:
Du er her:

Ruster opp for å sikre kommunens tjenester under Sykkel-VM

Sykkel-VM arrangeres i Bergen 16.-24. september 2017. Byrådet legger nå til rette for en best mulig drift av bysamfunnet under VM-perioden.

Under Sykkel-VM vil flere områder bli berørt av midlertidige trafikkreguleringer som vil skape utfordringer for flere kommunale tjenester.

Bringing og henting av barn til barnehager og skoler, kollektivtrafikk, bosstømming, varelevering, hjemmesykepleie og brannberedskap er blant områdene som vil bli berørt.

Dialog med næringslivet

Byrådet ønsker også å etablere en god dialog med næringslivet og bedrifter i tett nærhet til løypene. Det er bred enighet om at det i kommunen må settes av egne ressurser for å kartlegge, informere om og sikre drift av kommunens tjenester.

Etablerer samvirkesenter

Med de ekstraordinære omstendighetene og risikoforholdene Sykkel-VM 2017 vil påføre bysamfunnet, vil hendelser raskt kunne vokse i omfang og kompleksitet. For å sikre en effektiv og god håndtering av situasjoner som vil kunne oppstå, vil Bergen kommune etablere et samvirkesenter under Sykkel-VM. Samvirkesenteret vil i tillegg til kommunale tjenester være sammensatt av representanter fra nødetatene og andre beredskapsaktører, arrangørorganisasjonen, infrastruktur-drivere og kollektivtransportaktører.

Samvirkesenteret skal overvåke driften av bysamfunnet og samle informasjon fra viktige samfunnsområder. Hensikten med overvåkingen er å raskt kunne håndtere situasjoner som oppstår med god koordinering mellom ulike aktører.

Les dokumentene i byrådssaken

Offisiell nettside for Sykkel-VM: Bergen2017.no.