Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem status for kulturhus i Åsane

Byrådet legger frem sak om status og fremdrift av Åsane kulturhus.

I forbindelse med at Hordaland fylkeskommune skal bygge ny videregående skole, har Bergen kommune og fylkeskommunen gått inn for å plassere et kulturhus i det nye skolebygget. Det er inngått intensjonsavtale mellom partene om leie av lokaler i den nye skolen.

Bruk av lokalene

Ifølge intensjonsavtalen skal bygget både inneholde eksklusivt areal til Bergen kommunes kulturlokaler og felles areal for skole og kultur. Åsane folkebibliotek flyttes til kulturbygget og vil sammen med skolebiblioteket utgjøre et kombinasjonsbibliotek. Det vil også være mulig for Bergen kommune å benytte klasserom og eventuelt andre rom til kulturformål utenom skoletid. Dette gjelder særlig for Bergen kulturskole, men også for det frivillige kulturlivet ved ledighet og etter behov.

Utforming

Constructa Entreprenør AS er tildelt designoppdraget for den nye skolen. Bergen kommune med representanter fra seksjon kunst og kultur, Arna og Åsane kulturkontor, Bergen offentlige bibliotek og Bergen kulturskole har vært aktive prosjektmedarbeidere i utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram for bygget. I tillegg har det vært møter og workshop der også Åsane kulturråd ved Åsane kulturhuskomité har medvirket.

Constructas vinnerforslag har navnet Hjørnesteinen og dette speiler det sentrale hjørnet i bygget, som inviterer inn fra det sentrale fremtidige torget i Åsane sentrum. Kombinasjonsbiblioteket har en karakteristisk utforming i dette hjørnet, og synliggjør på en fin måte kulturhuset som biblioteket er en del av.

Byrådets vurdering

Byrådet ser at løsningen med et kombinasjonsbygg der flere funksjoner finnes er en hensiktsmessig og god løsning for alle involverte parter. Byrådet er opptatt av å fremskaffe økonomiske, organisatoriske og arealeffektive areal for både det frivillige kulturlivet, for kulturskolens undervisning og for bibliotekformål.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken