Gå tilbake til:
Du er her:

Gir tilleggsbevilling til BFO

Byrådet støtter Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) med 300.000 kroner til gjennomføring av konserter under Edinburgh International Festival.

Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) søker i brev av 4. oktober 2016 om 300.000 kroner til gjennomføring av konserter under Edinburgh International Festival i august 2017.

Prosjektet omfatter to konserter, lørdag 12. august og søndag 13. august. Sistnevnte konsert er et samarbeid med Bergen Nasjonale Opera, Edvard Grieg Kor, Bergen Filharmoniske kor og Collegium Musicum. Sjefsdirigent Edward Gardner leder begge konsertene.

Totalbudsjettet for prosjektet er på 4.900.000 kroner, hvorav kommunen søkes om et tilskudd på 300.000 kroner. Orkesteret søker også Hordaland fylkeskommunen om tilskudd, samt ulike private sponsorer.


Les dokumentene i saken