Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler støtte til barne- og ungdomstiltak

Byrådet anbefaler mottakere av tilskudd til barne- og ungdomstiltak i Bergen.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som tildeler tilskudd til årets søkere om støtte til "Åpne møteplasser for barn og unge". Søknadene sendes gjennom kommunen, som foretar en administrativ og politisk vurdering og prioritering av søknadene.

Byrådet anbefaler tilskudd til:

 1. Bergenhus og Årstad kulturkontor - Knutepunkt Møllaren
 2. GG Bergen - GG Bergen
 3. Way Forward - Head Start
 4. Haukås Rocke Akademi - Haukås Barne- og ungdomskultursenter
 5. Kirkens Bymisjon - Åpent verksted
 6. Stiftelsen Meningsfull oppvekst i Laksevåg - Indre Laksevåg
 7. Sportsklubben Trane - Prosjekt positiv ettermiddagsaktivitet ved Slettebakken skole
 8. Bergen Internasjonale Kultursenter - Be Young, BY
 9. QADO - Møteplasser for vanskeligstilte barn og ungdommer med minoritetsbakgrunn i Bergen kommune
 10. Bergen og Hordaland Turlag - Møteplasser gjennom friluftsaktiviteter
 11. Puddefjorden Kajakklubb - Åpen padling på Puddefjorden

Det tildeles midler for tre år, og beløpene som anbefales tildelt er på mellom 400.000 og 600.000 kroner per år.

Les dokumentene i saken