Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler å fjerne bybanekunst

Byrådet har lagt frem sak om Thorsten Goldbergs bybanekunst ved Gamle Nygårdsbro, og foreslår at den fjernes. Saken skal siden avgjøres av bystyret.

Tyskeren Thorsten Goldbergs prosjekt 60°22’52.26“N, 05°20’01.71“E vant Bybanens kunstprogram ved Florida. Goldbergs verk har prydet strandsonen ved Gamle Nygårdsbro og Florida siden juni 2012.

Utsatt for skader

Kunstverket har jevnlig vært utsatt for skader påført av vind, sjø og hærverk, og vedlikeholdet er krevende og kostbart. Det må derfor tas en avgjørelse om en grundig reparasjon, eller en fullstendig fjerning av kunstverket.

Mye usikkerhet

Undersøkelser som er gjort knyttet til kostnadene ved de to alternativene, varierer. Norconsult har har vurdert de tekniske forutsetningene. De kan ikke gi en entydig konklusjon, da det er ulike oppfatninger mellom kostnader og praktisk gjennomføring av oppdraget.

Byrådet mener at verket 60⁰N 05⁰E har en høy kunstnerisk verdi, samtidig som det har vist seg at det ikke er bærekraftig når det gjelder praktisk holdbarhet. En grundig reparasjon er kostbart og vil gå ut over andre presserende vedlikeholdsoppgaver av offentlig kunst i Bergen kommune. Det er heller ikke noen garanti for holdbarheten i en eventuell reparasjon.

Byrådet anbefaler på bakgrunn av dette at kunstverket fjernes i sin helhet.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken