Gå tilbake til:
Du er her:

Vil jobbe for kulturhus i Fyllingsdalen

Byrådet legger frem behovsanalyse for kulturlokaler i Fyllingsdalen, og vil gå i dialog med Fyllingsdalen Nye Teater om et mulig nytt kulturbygg i bydelen.

Respons Analyse har på oppdrag fra Bergen kommune utført en spørreundersøkelse blant lag, foreninger og organisasjoner i Fyllingsdalen for å kartlegge behovet for kulturlokaler.

Ønsker eget hus til kulturlivet

Undersøkelsen ble sendt ut til 88 lag og foreninger, og 43 har besvart. Disse er godt representative for det frivillige kulturlivet i Fyllingsdalen. Mangler i eksisterende lokaler er hovedsakelig konsentrert rundt akustikk, teknisk utstyr og lagerplass.

- Det er viktig at Fyllingsdalen får et enda bedre kulturtilbud, og byrådet ønsker at kulturlivet i bydelen skal få sitt eget hus. Vi vil samarbeide tett med så mange som mulig i prosessen - Fyllingsdalen Nye Teater, kulturrådet, kulturskolen, biblioteket og andre, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Samarbeid med Fyllingsdalen Nye Teater

Som en føring i kartleggingsarbeidet, ble det bedt om en særskilt vurdering av Fyllingsdalen Nye Teater. Teateret har satt i gang prosjekteringsarbeid for å utvide sine lokaler, enten på nåværende tomt eller på en ny. Byrådet ønsker å gå i dialog med Fyllingsdalen Nye Teater om et mulig samarbeid om et nytt kulturbygg. Tidligere forslag om å samlokalisere kultur og idrett i bydelen, ser byrådet som lite aktuelt.

Koordineres med bybaneutbygging

I forbindelse med reguleringsplan for Fyllingsdalen og endelig avgjørelse om fremtidig bybanetrasé, vil kommunen i løpet av sommeren 2017 se nærmere på aktuelle tomter for et kulturhus sentralt plassert i bydelen.

Byrådet vil starte opp en lokaliseringsstudie, og vil i dette arbeidet sørge for sambruk og medvirkning fra aktører som Bergen offentlige bibliotek, Fyllingsdalen Nye Teater og Fyllingsdalen kulturråd. Modell for realisering og lokalisering vil dermed kunne besluttes i løpet av 2018. Byrådet peker på at det videre arbeidet bør koordineres med utbygging av bybanen.

Byrådet vil komme tilbake med ny sak om videre fremdrift og budsjettering av de ulike tiltakene.

Bedre tilgang til skolelokaler

Byrådet ser nå på muligheten for bedre tilrettelegging av og økt tilgang til skolelokaler i bydelen. Disse lokalene gjøres tilgjengelig for kulturlivet fra 1. mai i "Aktiv by", hvor organisasjoner kan booke skolelokaler til sin aktivitet.

Skal avgjøres av bystyret

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken