Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem rapport fra Hansadagene

Byrådet legger frem rapport fra Hansadagene i Bergen i 2016.

Nærmere 80 hansabyer med rundt 1000 offisielle delegater deltok på arrangementet.

Vellykket arrangement

Rapporten beskriver planleggingsfasen og gjennomføring av Hansadagene, med tanke på at erfaringene herfra kan benyttes som et verktøy for fremtidige byomfattende arrangement.

Rapporten konkluderer med at Hansadagene 2016 var et meget vellykket arrangement med svært mange deltakere og besøkende.

4,7 millioner i overskudd

Arrangementet endte med et overskudd på 4,7 millioner. Dette beløpet er midlertidig ført i balansen til Bergen Arrangementsselskap AS, og forslag til fremtidig disponering av midlene vil bli behandlet i den kommende saken "Plan for byomfattende arrangement" planlagt høsten 2017.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken