Gå tilbake til:
Du er her:

Vil konsolidere Museum Vest og Bergen Sjøfartsmuseum

Byrådet vil inngå intensjonsavtale om konsolidering av Museum Vest og Bergen Sjøfartsmuseum.

Institusjonene har fokus på nærliggende og delvis overlappende felt knyttet til hav, kyst, sjøfart og krigshistorie. Den pågående konsolideringsprosessen mellom Museum Vest og Bergen Sjøfartsmuseum er i tråd med tidligere føringer både fra staten, fylket og Bergen kommune.

Ledende innen kyst og hav

Byrådet vurderer at museene sammen kan bli et nasjonalt tyngdepunkt innen kystkultur og hav. En sterk kunnskaps- og formidlingsinstitusjon vil være en viktig identitetsbærer for hele Vestlandet og kystens befolkning, og en god samarbeidspart for næringsliv og forskningsmiljø innenfor det marine området.

Konsolideringen vil også gi et løft for museumsfeltet i Bergen, både gjennom økte offentlige bevilgninger og administrativt ved at de museumsfaglige miljøene knyttet til kyst og hav blir samlet.

Samarbeid fra 2018

Konsolidering av de to institusjonene er planlagt fra 1. januar 2018. Bystyret vil få den endelige samarbeidsavtalen til behandling når denne foreligger.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken