Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gi skjenkedispensasjoner under sykkel-VM

Byrådet vil gi dispensasjon fra regelen om alkoholfrie soner og skjenking fra båt ved kai under sykkel-VM i september.

I forbindelse med sykkel-VM som arrangeres i Bergen fra 16. til 24. september, skal byrådet ta stilling til to spørsmål som gjelder skjenkebevillinger i denne perioden.

Behandles som enkelt anledning

Det første spørsmålet som skal behandles, er om søknader om skjenkebevilling i forbindelse med sykkel-VM skal behandles som enkeltanledninger eller som søknader om permanent bevilling.

Ifølge alkoholloven § 1-6 kan bevilling gis for en periode på inntil fire år, men bevililng kan også gis for en enkelt anledning. I loven heter det blant annet at "det er opp til kommunen å vurdere hva som er en enkelt anledning, og hvor lang tid et slikt arrangement kan vare".

Fagetaten vurderer at sykkel-VM 2017 er et helt særegent og avgrenset arrangement på ni dager, noe som taler for at søknadene behandles som enkeltanledning direkte av Kontor for skjenkesaker.

Skjenking i båt ved kai

Det andre spørsmålet som skal behandles, gjelder områder for skjenkebevillinger, alkoholfrie soner og skjenking i båt ved kai.

I retningslinjene for Bergen kommune går det frem at det kan gjøres unntak fra bestemmelser om alkoholfrie soner ved folkefester og byomfattende arrangementer. I et fagnotat er vurderingen at sykkel-VM helt klart faller innenfor definisjonen for et slikt arrangement.

Kontor for skjenkesaker konkluderer med at det er anledning til å gi dispensasjon til skjenking på utvalgte, vanligvis alkoholfrie soner, på grunn av arrangementets karakter. Det gjelder også for skjenking fra båt til kai, der det også tidligere er gitt dispensasjon ved større arrangementer.

Det er pr. i dag registrert ca. 25 søknader relatert til sykkel-VM. Av disse er det søknader om skjenking knyttet til to alkoholfrie soner, og to om skjenking ombord på båter liggende ved kai.


Les dokumentene i saken