Gå tilbake til:
Du er her:

Sender ny kunstplan på høring

Byrådet sender Bergen kommunes kunstplan for 2018-2027 ut på høring. Høringsfristen er satt til 20. oktober 2017.

Kunstplanen vil ha betydning for politiske prioriteringer de neste ti årene. I arbeidet med planen står to ønsker sentralt: at Bergen skal være en nyskapende kunstby i internasjonal sammenheng, og at kunst skal spille en sentral rolle i samfunnet – for bergenserne og i byen.

Vil ha innspill fra det profesjonelle kunstfeltet

Planen er utarbeidet etter en grundig forankringsprosess med innspill fra Bergens kunst- og kulturaktører, gjennom seminar, workshop, møter og en skriftlig innspillsrunde våren 2017. Byrådet ønsker innspill fra det profesjonelle kunstfeltet, og vil nå sende planen (se vedlegg) ut til aktuelle aktører.

Innspill kan sendes til Byrådsavdeling for klima, kultur og næring: Klima.kultur.naring@bergen.kommune.no. Merk e-posten "Kunstplan høringssvar 2017/06366".

Veien videre

Alle høringssvar vil bli vurdert av byrådet før et endelig plandokument blir lagt fram til politisk behandling.

Les dokumentene i saken