Gå tilbake til:
Du er her:

Sender ny amatørkulturplan på høring

Byrådet sender Bergen kommunes amatørkulturplan for 2018-2027 ut på høring. Høringsfristen er satt til 27. oktober 2017.

Amatørkulturplanen vil ha betydning for politiske prioriteringer de neste ti årene. Byrådet ønsker at kultur skal spille en vesentlig rolle i det bergenske samfunnet, og vil derfor sørge for virkemidler og ressurser som kan komme amatørkulturfeltets lag og organisasjoner til gode.

Hovedmålet for den nye planen er at Bergen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby med sterke fagmiljøer, basert på kvalitet, kompetanse, deltakelse og engasjement.

Slik gir du innspill

Planen er utarbeidet etter en grundig prosess med innspill fra Bergens amatørkulturliv, gjennom innspillskonferanse, workshops og møter, samt en skriftlig innspillsrunde våren 2017. Byrådet sender nå høringsutkastet (se vedlegg) ut til aktører innen amatørkulturfeltet.

Innspill kan sendes til Byrådsavdeling for klima, kultur og næring: Klima.kultur.naring@bergen.kommune.no. Merk e-posten med "Amatørkulturplan høringssvar 2017/06498".

Veien videre

Alle høringssvar vil bli vurdert av byrådet før et endelig plandokument blir lagt fram til politisk behandling.

Les dokumentene i saken