Gå tilbake til:
Du er her:

Sender gravferdsplan på høring

Byrådet sender ny gravferdsplan for Bergen 2018-2028 ut på høring med innspillsfrist 1. mars.

Gravferdsplanen er Bergen kommunes plan for hvordan den offentlige delen av gravferdstjenestene skal utvikles i 10 år fremover. Den økonomiske delen vil tas opp i bystyrets årlige budsjett.

Om planen

Utkastet til plan tar blant annet opp begravelser, kremasjon og hvordan gravplassene skal være. Planen skal sikre at gravferd i Bergen oppfyller lovkrav, og skal bidra til at de offentlige tjenestene har høy kvalitet, er økonomisk effektive og oppfyller behovene til bergenserne. Mange oppgaver innen gravferd er samtidig et privat ansvar. Planen bygger på et skille mellom offentlige og private roller og viser samspillet.

Send ditt innspill

Innspill kan sendes til Byrådsavdeling for klima, kultur og næring: Klima.kultur.naring@bergen.kommune.no. Merk e-posten "Gravferdsplan 2017/09900". Frist for å sende inn innspill er 1. mars 2018.

Veien videre

Dine høringssvar vil være en del av plandokumentet som skal endelig vedtas av bystyret.

Les dokumentene i saken