Gå tilbake til:
Du er her:

Har prioritert søknader til "Åpne møteplasser" for ungdom

Byrådet har prioritert søknader til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, Åpne møteplasser for 2018.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal fordele totalt 35,6 millioner kroner til tilskuddsordningen "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn".

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å styrke barn og unges oppvekstmiljø ved å gi støtte til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte byer. Målgruppen for støtteordningen er barn og unge i alderen 10 – 20 år, med en særlig satsing rettet mot barn og unge med spesielle behov, samt utsatte barne- og ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Det kom inn 12 søknader i Bergen, 10 av disse ble vurdert til å falle inn under kriteriene i denne tilskuddsordningen. Det gis støtte i 1-3 år.

Bergen kommune anbefaler Bufdir å tildele tilskudd til følgende:

  • Haukås barne- og ungdomskultursenter- Haukås Rocke Akademi ved Sveinung Myrjord
  • Forandringshuset i Loddefjord - Norges KFUK – KFUM
  • "Head start - Way Forward ved Richard Espenes Kiwanuka
  • Åpen møteplass i Ådnahall - Bergen kommune, Enhet for kulturformidling og deltagelse
  • Prosjekt FRI (åpen jente- og guttekveld) - Kirkens Bymisjon Bergen
  • "MIL etter MIL" - Møhlenpris Idrettslag
  • "Sammen i parken" - Idrett Bergen sør
  • JamLab - Rusfri oppvekst
  • Sammen på Stakken - Solheimslien borettslag

Les dokumentene i saken