Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre miljøvennlig drift av kunstgressbaner

Byrådet legger frem forslag til handlingsplan for hvordan kommunen kan redusere avrenning av granulat fra kunstgressbaner.

Det er byrådets ambisjon at Bergen kommune fortsatt skal være en foregangskommune i utvikling av kunstgressbaner samtidig som dagens tilbud skal opprettholdes. Det foreslås videre at det skal være tydelig miljøfokus ved etablering og rehabilitering av kunstgressbaner og "føre var prinsippet" skal videreføres.

For å ivareta ambisjonene om fremtidsrettet bruker- og miljøfokus legges det opp til god dialog med miljømyndighetene, andre kommuner, faglige instanser og Norges fotballforbund. Bergen kommune skal være en aktiv aktør og påvirke for at det utvikles mer miljøvennlige løsninger.

I handlingsplanen foreslås det flere tiltak for bruk og drift av kunstgressbanene for å forhindre at granulat kommer på avveie. Samtidig legges det opp til at ny kunnskap og "beste praksis" skal danne grunnlag for løpende vurdering av ytterligere tiltak som kan forbedre drift og bruk av kunstgressbaner.

Byrådet ser at aktivitetsøkningen ved kunstgressbaner gir betydelig folkehelsegevinst for barn og unge. Byrådet vil forholde seg til publiserte rapporter basert på vitenskapelig forskning når det gjelder helserisiko for barn og unge ved å spille på kunstgressbaner.

Les dokumentene i saken

Handlingsplanen skal videre til behandling i komite og bystyre