Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha EM i friidrett for ungdom til Bergen i 2021

Byrådet er positive til at Bergen blir vertskapsby i en norsk søknad om EM i friidrett for ungdom i 2021 og ønsker å gå i dialog med Hordaland fylkeskommune for å få til et spleiselag.

Norges friidrettsforbund (NFIF) ønsker å søke om å få arrangere U-23 EM i friidrett i 2021 med Bergen som vertskapsby. Foreløpig er arrangementsdatoene i 2021, satt til 8.–11. juli. NFIF vil være søker av arrangementet, og det vil være lokalt forankret hos friidrettsklubbene i Bergen og Hordaland, som vil stå for det tekniske arrangementet.

Friidrettsmiljøet i Bergen har opparbeidet seg god og verdifull kompetanse som arrangør av større nasjonale og internasjonale mesterskap, og den økonomiske risikoen ved gjennomføringen av et U-23 EM i friidrett vil være relativt lav for Bergen kommune. Den økonomiske forpliktelsen ligger i å yte økonomisk støtte til gjennomføringen av arrangementet og til anleggsutbedringer på Fana stadion.

Økonomiske konsekvenser av arrangementet forventes klargjort i forbindelse med byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022/Budsjett 2019. Det legges opp til at merkostnaden ved arrangementet må dekkes gjennom ekstra bevilgninger.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre