Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler lokalisering for kulturhus i Fyllingsdalen

Byrådet anbefaler kollektivterminalen ved Oasen som lokalisering for kulturhus i Fyllingsdalen.

Arkitektfirmaet Cubus AS har gjennomført en lokaliseringsstudie for valg av tomt til kulturhus i Fyllingsdalen. Sommeren 2017 valgte Bergen kommune ut seks aktuelle tomter for etablering av et nytt kulturhus. Alle tomtene ligger i eller ved bydelssentrum i Fyllingsdalen, altså området rundt Oasen Senter.

Det har gjennom høsten 2017 vært avholdt flere møter med et brukerutvalg bestående av Fyllingsdalen Nye Teater, Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, Fyllingsdalen bibliotekfilial, Bergen Kulturskole og Ungdommens bystyre.

Byrådets vurdering

Nå har byrådet landet på Tomt 1 Kollektivterminalen som foretrukken lokalisering. Byrådet peker på at tomten er lang og bred nok til at man kan få til en effektiv og tilfredsstillende planløsning i kulturhuset, for å sikre god kommunikasjon innad i bygget. Et kulturhus på denne tomten vil være godt synlig fra sentrale punkter i området, og et fremtidig kulturhus plassert her vil være lett tilgjengelig, med trygg adkomstvei særlig med tanke på barn og unge. Nærhet til kollektivtransport er også viktig. I tillegg vil et kulturhus spille en sentral rolle i utviklingen av nærområdet til et fullverdig bydelssentrum.

Tomten brukes i dag i bruk som kollektivterminal, og flytting av denne er planlagt etter at bybanen til Fyllingsdalen er ferdigstilt. Byrådet vil gå i dialog med Hordaland fylkeskommune om viktigheten av å realisere kulturhuset så raskt som mulig, slik at arbeidet kan forseres dersom det lar seg kombinere med utbyggingen av Bybanen til Oasen.

Byrådet viser til at foreslått valg av tomt er i tråd med brukerutvalgets ønsker.

Skal endelig vedtas av bystyret

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken