Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha flere store arrangementer til Bergen

Byrådet legger frem plan for store arrangement i Bergen 2019–2030.

Planen skal synliggjøre hvordan Bergen kan videreutvikle seg som arrangementsby, og viser til hvordan store arrangement kan gjøre byen mer attraktiv for både innbyggerne og tilreisende, i tillegg til å gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Det har vært avholdt interne og eksterne innspillmøter i planperioden.

Store arrangement defineres som:

En enkeltstående eller gjentagende større begivenhet innen idrett, kultur eller kunnskap

  • som har en konsekvens for bysamfunnet, og/eller som har internasjonal betydning
  • som varer i flere dager
  • som er tilgjengelig for alle
  • som skal være med å opprettholde og utvikle Bergen som et attraktivt sted å bo, arbeide, studere og drive næring
  • som skal gjøre det attraktivt å besøke byen, og skal via nasjonal og internasjonal markedsføring støtte oppunder byens utvikling.

Tiltak i planen

Planen synliggjør noen viktige grep som vil gjennomføres på kort sikt:

  • Utarbeidelse av veileder og retningslinjer for arrangement i samarbeid med Bergen Havn og Hordaland fylkeskommune.

  • Etablering av et tverrfaglig forum som skal arbeide for å tiltrekke store arrangement til Bergen. Forumet vil bestå av deltagere fra reiselivsnæringen, interesseorganisasjoner, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

  • Etablering av en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal utvikle arrangementsbyen Bergen. Arbeidsgruppen vil bestå av fag-, og nødetater, samt næringsseksjonen og seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap.

  • Kravene til sikkerhet og beredskap er skjerpet de senere årene. Våren 2018 er det blitt påbegynt et forberedende arbeid om permanent sikring av byrommene i Bergen sentrum. Dette arbeidet er en viktig del av utviklingen av Bergen som arrangementsby.

For å sikre en gjennomføring i tråd med planens intensjoner, foreslås det å øke den årlige rammen til store arrangement fra 4 til 6 millioner kroner.

- Bergen kommune skal være en god og konstruktiv samarbeidspartner for arrangører og bidra til kvalitetssikring av arrangement. Vi vil arbeide strategisk med tiltrekning, utvikling og gjennomføring av store arrangement, både ved å sikre et godt samarbeid internt i kommunen, og et tett samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, sier byråd Julie Andersland.

Vedtas av bystyret

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken