Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker innspill til ny kulturarenaplan

Byrådet sender kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030 på høring med frist for innspill 29. august.

Kulturarenaplanen speiler behov og ønsker som kunst- og kulturlivet har for både generelle og spesialiserte kulturbygg nå og i fremtiden. Hovedmålet er at kunst- og kulturfeltet i Bergen skal ha tilstrekkelig og formålstjenlig kulturell infrastruktur, utformet for gode publikumsopplevelser.

- Jeg håper hele kultur-Bergen tar utfordringen og kommer med tilbakemeldinger på hva de mener om planen. Det har lenge vært en styrke for Bergen at kulturaktørene har stått sammen om felles prioriteringer, og det håper og tror jeg at de ønsker å fortsette med, så jeg gleder meg til å lese alle innspillene, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Prioriterte prosjekter

Planen beskriver mange store investeringsprosjekter i perioden 2019-2030. Prioritering av prosjekter vil skje i behandling av budsjett og økonomiplan.

For inneværende økonomiplanperiode er det avsatt investeringsmidler til den omfattende rehabiliteringen av Det Hanseatiske Museum, rehabilitering og ombygging av Sentralbadet til scenekunsthus og bygging av Åsane kulturhus. Det er videre avsatt tilskudd til utredning av Gamle Brannstasjonen til brannmuseum og driftsmidler til et skisseprosjekt for nytt kulturbygg i Fyllingsdalen.

Det er behov for en stor satsing på nye bygg, både lokale og bydekkende, rehabilitering av eldre bygg særlig innenfor museumssektoren og nye lokaler for satsinger uttrykt i plan for det profesjonelle kunstfeltet og amatørkulturplan. For å kunne realisere planambisjonen, er det nødvendig å sikre finansielt samarbeid mellom private, kommune, fylke og stat i utvikling og rehabilitering av kulturbygg.

Gi ditt innspill innen 29. august

Planen er utarbeidet med bakgrunn i en innspillskonferanse, samt en åpen invitasjon om å komme med innspill. Fagavdelingen for kunst og kulturutvikling mottok 36 skriftlige innspill, og de aller fleste er omtalt i planen.

Byrådet sender kulturarenaplanen på høring med frist 29. august 2018. Innspill kan sendes til Fagavdeling for kunst og kulturutvikling: kultur@bergen.kommune.no. Merk e-posten "Høringssvar kulturarenaplan".

Les dokumentene i saken