Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem ny kulturarenaplan

Byrådet legger frem kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030.

Kulturarenaplanen speiler behov og ønsker kunst- og kulturlivet har for både generelle og spesialiserte kulturbygg nå og i fremtiden. Hovedmålet for planen er at kunst og kulturfeltet i Bergen skal ha tilstrekkelig og formålstjenlig kulturell infrastruktur, utformet til det beste for et bredt kunst- og kulturliv.

Stort engasjement

I juni sendte byrådet planen ut på offentlig høring, og det er mottatt 42 høringssvar. Dette viser et stort engasjement, spesielt Kjødetomten, Sentralbadet og Ekserserhuset går igjen i høringssvarene.

Se lenke til planen og høringssvar nederst i saken.

Byrådets vurdering

Byrådet påpeker at en av grunnene til at Bergen er en god by å leve i, er at Bergen har et mangfoldig og spennende kunst- og kulturliv. I Kulturstrategi for Bergen 2015-2025 er en av strategiene å vektlegge kunst og kultur i alle byutviklingsstrategier og plansaker. Målet for denne planen er å utvikle et verktøy som ikke bare er hensiktsmessig på kulturbyggområdet, men som også gir retning for byrådets og Bergen kommunes prioriteringer de neste 12 år.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les tidligere omtale

Les planen og høringssvarene