Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem tidsplan for tiltak i Arna idrettspark

Byrådet legger frem en tidsplan for gjennomføring av tiltak ved Arna idrettspark i Indre Arna. Målet er økt brukstid på anlegget både for friidrett og fotball.

Dette sikres ved at det etableres kunstgress på dagens gressbane og et nytt areal for kastøvelser i nærheten som en integrert del av Arna idrettspark. En del av planen er også å opparbeide et friluftsområde nær idrettsparken.

Byrådet foreslår at Bergen kommune utnytter VM-pausen i mai/ juni/juli 2019 og etablerer kunstgress på Arna idrettspark.

Byrådet foreslår videre at friluftsområdet og kastfeltet etableres i 2020. Dersom det oppstår behov for ytterligere midler, vil dette bli håndtert i forbindelse med byrådets fremlegg til Handlings- og økonomiplan 2020-2023, eventuelt i forbindelse med tertialrapport i 2019.

Det er bystyret som skal gjøre endelig vedtak i saken.

Les dokumentene i saken