Gå tilbake til:
Du er her:

Vil opprette Stiftelsen Bergen Kjøtt

Byrådet går inn for å opprette stiftelsen Bergen Kjøtt for å sikre bygget til kunst- og kulturformål.

Bergen Kjøtt er et viktig kulturbygg for svært mange kunstnere og kulturarbeidere i Bergen. Rundt 350 personer har i dag sin arbeidsplass i bygget i tilrettelagte øvingsrom, verksteder og studios.

Byrådet ønsker å bidra til opprettelsen av en stiftelse som overtar eierskapet til bygget, og for driften av Bergen Kjøtt. Espen Galtung Døsvig har sagt seg villig til å investere i denne saken gjennom praktiske og økonomiske bidrag til stiftelsen, dersom denne blir etablert.

Byrådet foreslår at Bergen kommune går inn med en stiftelseskapital på 9 millioner kroner. Byrådet får ansvar for å etablere et representantskap for stiftelsen, som igjen utnevner stiftelsens styre.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken.