Gå tilbake til:
Du er her:

Sender Kunstformidlingsplan for barn og unge på høring

Satsing mot barn og unge er en viktig del av byrådet sin ambisjon om at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. Nå sendes Kunstformidlingsplan for barn og unge 2019-2024 ut på høring.

Et av målene i byrådet sin politiske plattform er at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. Kommunen skal være en støttespiller for å sikre kulturbyens posisjon og attraktivitet – både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedmålet for Kunstformidlingsplan for barn og unge 2019-2024 er at "Det profesjonelle kunstfeltet i Bergen skal gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, som gir muligheter for medskaping og deltakelse, undring og refleksjon, og som bidrar til å styrke barn og unges kunst- og kulturkompetanse."

I arbeidet med kunstformidlingsplanen har det vært en åpen og god dialog med kunstfeltet. Gjennom seminarer, workshops, spørreundersøkelser og møter er det kommet innspill som både skisserer utfordringer og muligheter for den kommende planperioden.

Planen tar blant annet for seg ulike områder med spesiell betydning for kunstformidling for barn og unge. Den sendes på høring med frist 1. juli 2019.

Les byrådssaken