Gå tilbake til:
Du er her:

Vil realisere museum i den gamle brannstasjonen

Byrådet har inngått avtale mellom Bergen kommune og Bergen bymuseum om den gamle hovedbrannstasjonen i sentrum. Formålet er å realisere brannhistoriske museum.

Husleieavtalen gjelder for hele den gamle hovedbrannstasjonen samt gårdsrommet mellom bygningene og verkstedarealer i Hagerupsgården. Formålet med leiekontrakten er å realisere brannhistorisk museum og opplevelsessenter de gamle lokalene.

Reguleringsplanarbeidet som nå er startet for Rådhuskvartalet vil avklare hvorvidt hele kjelleren i Hagerupsgården på sikt også vil kunne innlemmes i Bymuseets leieavtale. Det planlegges en mulighetsstudie for hvordan etableringen best kan løses.

I vedtaket legger byrådet ellers legger vekt på at de frivilliges plass og funksjon skal ivaretas på en god måte.

Les dokumentene i saken