Gå tilbake til:
Du er her:

Lager ny tilskuddsordning for 950-årsjubileet

Bergen fyller 950 år i 2020. Bergen kommune inviterer alle til å bidra i feiringen, og nå vil byrådet gi både enkeltpersoner og organisasjoner mulighet til å søke om penger for å lage jubileumsprosjekter.

950-årsjubileet skal være en byomfattende markering som er inkluderende og tilgjengelig for hele byens befolkning.

Bergen kommune håper at mange ønsker å markere jubileet på sitt vis. Byrådet vil derfor sette av 250.000 kroner til en tilskuddsordning som retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som vil bidra i jubileumsåret. Enkeltprosjekter vil kunne støttes med inntil 30.000 kroner.

Målet med støtteordningen er å løfte det lokale engasjementet for jubileumsfeiringen og gjøre det mulig for flere å lage lokale markeringer i alle bydeler gjennom hele jubileumsåret.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

SE VIDEO OM JUBILEET: