Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem sak om midlertidig svømmebasseng

Byrådet legger frem en sak om midlertidig svømmehall når svømmebasseng legges ned eller må rehabiliteres. Byrådet anbefaler at man heller arbeider videre med utredningen av et permanent basseng i Åsane og/eller Fana bydel.

Saken er en oppfølging av en interpellasjon (skriftlig spørsmål) fra Henning Warloe (H) vedrørende etablering av midlertidig svømmebasseng for idretten.

Byrådet er opptatt av at byens idretts- og svømmetilbud opprettholdes og ivaretas, også i perioder der det er behov for rehabilitering og bygg av nye anlegg.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) bestilte i vår en utredning av Etat for utbygging (EFU), som blant annet skulle inneholde forslag til lokalisering, kostnadsestimat og estimert fremdriftsplan for etablering av et nytt midlertidig erstatningsbasseng. Målet med et eventuelt midlertidig erstatningsbasseng er at det skal fungere som et avlastningsbasseng de neste 8-10 årene for svømmeidretten og skolene i perioder der svømmebasseng rehabiliteres og eller bygges nytt.

Etter en grundig utredning, anbefaler byrådet at bystyret gir sin tilslutning til at byrådet heller arbeider videre med vedtaket i Idrettsplanen om å utrede for et nytt permanent basseng i bydelen Åsane og/ eller Fana/Ytrebygda.

Les dokumentene i saken

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.