Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler plan for driften av Åsane kulturhus

Byrådet legger frem driftsmodell for Åsane kulturhus.

Driftsmodellen tar for seg sentrale elementer som bemanning, tildeling av lokaler og tid til de ulike aktørene, programmering og markedsføring.

Bergen kommune vil være ansvarlig for driftskostnadene tilknyttet kulturhuset samt deler av fellesarealene. Det er for 2020 beregnet halvårlig økning i driftskostnader på cirka 3,6 millioner kroner og 7,1 millioner i 2021.

Byrådets anbefalinger

Arna og Åsane kulturkontor vil være ansvarlig for den daglige driften av kulturhuset, som forvaltes overfor det lokale kulturlivet, kulturskolen og øvrige kommunale aktiviteter. Byrådet foreslår å styrke Arna og Åsane kulturkontor med ett årsverk.

I tillegg til bydelsbibliotek skal biblioteket blant annet være skolebibliotek for Åsane videregående skole. Byrådet foreslår å øke antallet arrangement for å skape større aktivitet, særlig for barn og unge. For å ivareta bibliotekets oppdrag på en best mulig måte, foreslår byrådet en økning i bibliotekets grunnbemanning med ett årsverk fra juli 2020.

Byrådet anbefaler at det avsettes penger i driftsbudsjettet til å utarbeide en felles plattform for markedsføring og booking av innholdet i kulturhuset, hvor også kulturhus i andre bydeler kan bli integrert.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

LES OGSÅ: Byggeprosjekt Åsane kulturhus og videregående skole