Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bevilge 1 million kroner til rehabilitering av Bergen Kjøtt

Byrådet anbefaler å innvilge ekstraordinært tilskudd til Stiftelsen Bergen Kjøtt til rehabilitering av bygget.

Bystyret vedtok i mars i år å etablere stiftelsen Bergen Kjøtt for å sikre bygget til kunst- og kulturformål. Kommunen gikk inn med en stiftelseskapital på ni millioner kroner. Stiftelsen har i etterkant overtatt bygget Bergen Kjøtt samt leieavtaler med leietakerne på huset.

Haster med rehabilitering

Før overtakelsen av bygget ble det gjennomført en teknisk vurdering som viste et behov for omfattende snarlig rehabilitering av byggets fasade. I etterkant har det vist seg at rehabiliteringsarbeidet på fasaden er mer kritisk enn først antatt, og at det haster med å gjennomføre rehabiliteringen i løpet av høsten 2019. Det totale arbeidet er budsjettert til å koste rundt 4,1 millioner.

Sparebanken Vest og Fana Sparebank har bekreftet at de vil gi et økonomisk bidrag på én million kroner hver til rehabilitering av bygget. Fana Sparebank har som forutsetning for sitt bidrag at Bergen kommune også stiller med tilskudd.

Byrådets vurdering

Byrådet ser i rehabiliteringsprosjektet gode muligheter for at Bergen Kjøtt kan styrke seg og bli enda mer attraktiv som arena, både for kunst- og kulturmiljøene, men også for publikum for øvrig. Byrådet frykter på den annen side at ressursene som Bergen kommune har bidratt med inn i stiftelsesprosjektet, får dårligere effekt, hvis bygget ikke fremstår som sikkert. Dette kan igjen skade vilkårene for videre produksjon og aktivitet i bygget.

Byrådet vil understreke at vedlikehold av bygget ikke er kommunens ansvar, men i og med at det er kommet privat bidrag til rehabiliteringen av bygningsmassen, som også forutsetter et kommunalt bidrag, ønsker byrådet likevel å bidra i denne saken.

Byrådet anbefaler å innvilge én million kroner i tilskudd til Stiftelsen Bergen Kjøtt til rehabilitering av bygget.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken.