Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Foreslår å endre fra blokker til rekkehus i Salhusvegen

Byrådet skal behandle en reguleringsendring om fra blokker til rekkehus i Salhusvegen i Åsane.

(15.08.2018)

Legger til rette for nybygg i Årstadveien

Byrådet skal behandle en reguleringsendring for bygget på Årstadvollen som tidligere huset Odontologisk fakultet.

(15.08.2018)

Vil begrense cruisetrafikken i Bergen

Byrådet ønsker å begrense antall cruisepassasjerer til 8000 per dag, og vil arbeide for at ny lov gir hjemmel for dette.

Planlegger ny badeplass og flere turstier ved Gjeddevatn

Byrådet har vedtatt å ekspropriere arealer til å opparbeide en bedre badeplass og flere turstier ved Gjeddevatn i Fyllingsdalen.

(27.06.2018)

Anbefaler å flytte tre planlagte bomstasjoner

Byrådet anbefaler å flytte tre av de planlagte bomstasjonene, i henholdsvis Tellevikvegen, Skagevegen og Hardangervegen.

(21.06.2018)

Vil ekspropiere eiendommer for Bybanens byggetrinn 4

Byrådet har vedtatt å ekspropriere eiendommer på bybanestrekket Fløen, Kristianborg og Fyllingsdalen.

(13.06.2018)

Ber om innspill til plan for fornying av område i Sandviken

Byrådet sender planforslag for området Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden ut på høring.

(07.06.2018)

Ett steg nærmere bystrand ved Store Lungegårdsvann

Byrådet anbefaler at det fattes gjennomføringsvedtak for fyllingsarbeid og prosjektering av Bystranden ved Store Lungegårdsvann.

(24.05.2018)

Legger frem ny plan for trafikksikkerhet i Bergen

Planen for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken er oppdatert med målsetninger, strategier og tiltak for perioden 2018-2021.

(23.05.2018)

Legger frem byens første tiltaksplan mot plast

Byrådet ønsker at Bergen tar en ledende rolle i arbeidet mot plast- og marin forsøpling.

(23.05.2018)

Foreslår sykkeltrase fra sentrum til Sandviken

Byrådet anbefaler en ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

(24.05.2018)

Slik var luftkvaliteten i 2017

Byrådet skal behandle årsmeldingen for luftkvaliteten i Bergen for 2017.

(16.05.2018)

Ny strategi skal gi flere bytrær

Byrådet legger frem strategiplan for forvaltning av bytrær, og anbefaler at både forvaltning og nyplanting av bytrær skal være en prioritert oppgave i driften av byen.

(03.05.2018)

Har tildelt tilskudd til klima- og miljøtiltak for 2018

Byrådet har prioritert søknader til kommunens klima- og miljøtilskudd for 2018.

(09.05.2018)

I bystyret onsdag: Foreslår kutt i Bybanen til Fyllingsdalen

Byrådet støtter fylkeskommunens behov for kontroll med kostnadene i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

(19.04.2018)