Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Gir uttale til byutredning for Bergen

Byrådet har gitt uttale til byutredning for Bergen til Statens vegvesen region Vest.

(14.02.2018)

Har behandlet planer for Marineholmen

Byrådet har fastsett planprogram for krav om konsekvensutredning for utbygging av nærings- og boligformål på Marineholmen.

(07.02.2018)

Foreslår plassering av vedtatte bomstasjoner

Byrådet anbefaler at de allerede vedtatte bomstasjonene blir i Småstrandgaten og på Strandkaien. Målet er å fange opp trafikken over Torget.

(31.01.2018)

Anbefaler plan for boliger i Grøvlesvingen

Byrådet anbefaler en plan for boliger i Grøvlesvingen nær Hordvik i Åsane, men vil redusere antall boenheter fra 15 til 12.

(31.01.2018)

Vil omregulere verneverdige Villa Fredheim til bolig

Byrådet anbefaler at Villa Fredheim i Årstad omreguleres fra offentlig bygning til bolig.

(24.01.2018)

Anbefaler ikke videre planarbeid på Nedre Åstveit

Byrådet vil ikke anbefale Åstveit Mølle AS sin forespørsel om å starte arbeid for å omregulere en tomt på Nedre Åstveit fra bevaring, industri og kontor til bolig og småbåthavn.

(24.01.2018)

Eksproprierer eiendommer i Fløen/Møllendal

Byrådet har vedtatt å ekspropriere eiendommer i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan på delstrekning 1 i områdene Fløen/Møllendal og på Kronstad.

(18.01.2018)

Anbefaler plan for kombinert idretts- og kontorbygg på Krohnsminde

Byrådet anbefaler et planforslag for kombinert idrettsanlegg/kontor for et område på Krohnsminde.

(21.12.2017)

Vil videreutvikle Sletten og Slettebakken

Byrådet anbefaler oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken, og vil starte sanering av Slettebakken deponi.

(21.12.2017)

Anbefaler studentboliger tilknyttet Brann stadion

Byrådet anbefaler at Brann Stadion AS får tilrettelegge for 293 studentboliger i sørlig del av tribuneanlegget.

(23.11.2017)

Vil ikke anbefale plan for nye boliger på Langaneset

Ut fra en samlet vurdering av planforslaget, flystøy og lokalisering, anbefaler ikke byrådet forslag til plan for utbygging av cirka 275 nye boliger på Langaneset.

(20.12.2017)

Legger kart for blå og grønn natur i Bergen på høring

Byrådet har vedtatt å legge temakart for sammenhengende blågrønne strukturer til høring som tillegg til forslaget til ny Kommuneplanens arealdel.

(13.12.2017)

Ett steg nærmere Bybanen til Åsane

Byrådet legger frem sak om trasévalg for Bybanen til Åsane.

(23.11.2017)

Ønsker bysykler hele året

Byrådet har behandlet sak om status for etablering av bysykkelordning og har gjort avklaringer med hensyn til ønske om helårsdrift, bruk av sponsor og logobruk med mer.

(16.11.2017)

Ny strategi for spesielle miljøtiltak i landbruket

Byrådet legger frem SMIL-strategi for Bergen kommune 2018-2021.

(15.11.2017)