Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Anbefaler å flytte tre planlagte bomstasjoner

Byrådet anbefaler å flytte tre av de planlagte bomstasjonene, i henholdsvis Tellevikvegen, Skagevegen og Hardangervegen.

(21.06.2018)

Vil ekspropiere eiendommer for Bybanens byggetrinn 4

Byrådet har vedtatt å ekspropriere eiendommer på bybanestrekket Fløen, Kristianborg og Fyllingsdalen.

(13.06.2018)

Ber om innspill til plan for fornying av område i Sandviken

Byrådet sender planforslag for området Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden ut på høring.

(07.06.2018)

Ett steg nærmere bystrand ved Store Lungegårdsvann

Byrådet anbefaler at det fattes gjennomføringsvedtak for fyllingsarbeid og prosjektering av Bystranden ved Store Lungegårdsvann.

(24.05.2018)

Legger frem ny plan for trafikksikkerhet i Bergen

Planen for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken er oppdatert med målsetninger, strategier og tiltak for perioden 2018-2021.

(23.05.2018)

Legger frem byens første tiltaksplan mot plast

Byrådet ønsker at Bergen tar en ledende rolle i arbeidet mot plast- og marin forsøpling.

(23.05.2018)

Foreslår sykkeltrase fra sentrum til Sandviken

Byrådet anbefaler en ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

(24.05.2018)

Slik var luftkvaliteten i 2017

Byrådet skal behandle årsmeldingen for luftkvaliteten i Bergen for 2017.

(16.05.2018)

Ny strategi skal gi flere bytrær

Byrådet legger frem strategiplan for forvaltning av bytrær, og anbefaler at både forvaltning og nyplanting av bytrær skal være en prioritert oppgave i driften av byen.

(03.05.2018)

Har tildelt tilskudd til klima- og miljøtiltak for 2018

Byrådet har prioritert søknader til kommunens klima- og miljøtilskudd for 2018.

(09.05.2018)

I bystyret onsdag: Foreslår kutt i Bybanen til Fyllingsdalen

Byrådet støtter fylkeskommunens behov for kontroll med kostnadene i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

(19.04.2018)

Har vedtatt utvidelse av boligsoneordningen

Fase to av boligsoneutvidelsen gjelder Skansemyren, Kalfaret, Starefossen, Fløen og Stadion.

(26.04.2018)

Planlegger for ny kollektivterminal ved Storavatnet

Byrådet legger plan for nytt kollektivknutepunkt ved Olsvikskjenet til offentlig høring.

(18.04.2018)

Legger frem plan for ny turvei - Landåsløypen

Byrådet har behandlet sak om plan for Landåsløypen, en ny turvei som vil gjøre friluftsområdene på Landåsfjellet lettere tilgjengelig for byens innbyggere.

(04.04.2018)

Vil utvide budsjettet for Leaparken med 12 millioner

Byrådet foreslår å bruke 12 millioner mer på å ruste opp Leaparken. Fra før er det avsatt 10 millioner i Handlings- og økonomiplan 2018-2021.

(21.03.2018)