Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Anbefaler studentboliger tilknyttet Brann stadion

Byrådet anbefaler at Brann Stadion AS får tilrettelegge for 293 studentboliger i sørlig del av tribuneanlegget.

(23.11.2017)

Ett steg nærmere Bybanen til Åsane

Byrådet legger frem sak om trasévalg for Bybanen til Åsane.

(23.11.2017)

Ønsker bysykler hele året

Byrådet har behandlet sak om status for etablering av bysykkelordning og har gjort avklaringer med hensyn til ønske om helårsdrift, bruk av sponsor og logobruk med mer.

(16.11.2017)

Ny strategi for spesielle miljøtiltak i landbruket

Byrådet legger frem SMIL-strategi for Bergen kommune 2018-2021.

(15.11.2017)

Vil innføre forbud mot eldre ildsteder

Byrådet vil innføre forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021, og oppfordrer innbyggere til å benytte seg av vrakpantordningen.

(31.10.2017)

Anbefaler plan for kontorbygg i Ervikveien

Byrådet anbefaler forslag til plan som legger til rette for et kontorbygg på 1400 m2 på Ervik gård i Ervikvegen.

(25.10.2017)

Fra verneverdig garasjebygg til aktivitetshall

Byrådet anbefaler plan som legger til rette for nye idrettsanlegg i "Hjelpemiddelhuset" og i et verneverdig garasjebygg på Laksevåg.

(25.10.2017)

Starter bygging av siste del av Løvstien

Byrådet har budsjettert for etappe 4, delstrekning 1 av Løvstien.

(26.10.2017)

Inviterer til bydebatt om Kommuneplanens arealdel

Byrådet har vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til offentlig høring høsten 2017.

(05.10.2017)

Anbefaler plan for Skjoldskiftet sørøst

Byrådet ser positivt på plan som legger til rette for utbygging av bolig, forretning, kontor og tjenesteyting og infrastruktur på Skjoldskiftet, cirka 800 meter fra Nesttun sentrum.

(27.09.2017)

Vil gjøre Bergen til landets grønneste by

Over 700 friluftsområder i Bergen kommune er kartlagt gjennom prosjektet som startet i 2015. Byråden anbefaler at informasjonen innlemmes i kommunens arealforvaltning.

(24.08.2017)

Har fordelt midler til klima og miljøtiltak

Byrådet har fordelt en million kroner til klima og miljøtiltak i 2017.

(24.08.2017)

Vil utvikle Nygårdstangen

Byrådet legger frem plan for å utvikle Nygårdstangen.

(18.08.2017)

Anbefaler plan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland

Byrådet anbefaler bystyret å vedta planforslaget til kommunedelplan for Blomsterdalen, Liland, Ådland og Espeland.

(18.08.2017)

Skal vedta planer for Laksevåg verftsområde

Byrådet skal behandle planer for å transformere Laksevåg verftsområde.

(04.07.2017)