Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.

(03.10.2018)

Broen på Nygårdstangen skal hete Nonnekloppen

Byrådet vedtok i dag at den nye gang- og sykkelbroen mellom ADO Arena og Brannstasjonen skal hete Nonnekloppen.

(20.09.2018)

Vil gjøre Kristianborg barnehage permanent

Byrådet er positivt til forslag om å endre den midlertidige barnehagen på Kristiansborg til permanent barnehage for 160 barn.

(19.09.2018)

Vil avslå omdisponering av friområde til boliger på Bønes

Byrådet anbefaler at plan for å omdisponere et regulert friområde til konsentrert boligbebyggelse på Bønes avslås.

(19.09.2018)

Vil avvise plan for Folldalen

Byrådet mener at et forslag til plan for blokkbebyggelse med 170-200 nye boenheter i Folldalen ikke har tilstrekkelige kvaliteter og foreslår at planen ikke vedtas.

(19.09.2018)

Anbefaler plan for sykkelstamvei Lagunen – Skjoldskiftet

Byrådet anbefaler plan som legger til rette for en separering av gående og syklende, fjerning av biladkomst på traseen, samt utbedring av kryss.

(12.09.2018)

Vil ruste opp Olav Kyrres gate

Byrådet anbefaler et forprosjekt for opprusting av Olav Kyrres gate, med forventet anleggsstart i mars 2019.

(12.09.2018)

Anbefaler to nye bygg på Bellevue

Planforslaget legger til rette for oppføring av boligblokker med 16 boenheter fordelt på to bygninger som varierer fra to til seks etasjer.

(05.09.2018)

Legger strategisk planprogram for Laksevåg på høring

Programmet anbefaler en trinnvis byutvikling i fire faser.

(29.08.2018)

Ny strategi skal løfte Bergen som gå- og sykkelby

Byrådet setter i gang strategiarbeidet med å gjøre Bergen til en mer attraktiv gå- og sykkelby frem mot 2030.

(29.08.2018)

Vil etablere nye ladeplasser i boligsoneanlegg

Byrådet foreslår å etablere 70 nye ladeplasser i eksisterende boligsoneanlegg så raskt som mulig for å dekke etterspørselen på kort sikt.

(29.08.2018)

Vil omregulere for flere boliger ved bybanestopp på Fantoft

Byrådet er positiv til reguleringsendring, men vil redusere med tre etasjer.

(23.08.2018)

Vil gjøre Torget til møteplass for hele regionen

I strategi for utvikling av Torget og Mathallen er byrådets visjon at Torget skal være byens og regionens markedsplass for lokale og kortreiste produkter og en attraktiv møteplass for alle.

(22.08.2018)

Foreslår å endre fra blokker til rekkehus i Salhusvegen

Byrådet har vedtatt en reguleringsendring fra blokker til rekkehus i Salhusvegen i Åsane.

(15.08.2018)

Legger til rette for nybygg i Årstadveien

Byrådet har vedtatt en reguleringsendring for bygget på Årstadvollen som tidligere huset Odontologisk fakultet.

(15.08.2018)