Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Støtter forslag til kutt i Bybanen til Fyllingsdalen

Byrådet støtter fylkeskommunens behov for kontroll med kostnadene i bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen.

(19.04.2018)

Skal vedta utvidelse av boligsoneordningen

Fase to av boligsoneutvidelsen gjelder Skansemyren, Kalfaret, Starefossen, Fløen og Stadion.

(18.04.2018)

Planlegger for ny kollektivterminal ved Storavatnet

Byrådet legger plan for nytt kollektivknutepunkt ved Olsvikskjenet til offentlig høring.

(18.04.2018)

Legger frem plan for ny turvei - Landåsløypen

Byrådet har behandlet sak om plan for Landåsløypen, en ny turvei som vil gjøre friluftsområdene på Landåsfjellet lettere tilgjengelig for byens innbyggere.

(04.04.2018)

Vil utvide budsjettet for Leaparken med 12 millioner

Byrådet foreslår å bruke 12 millioner mer på å ruste opp Leaparken. Fra før er det avsatt 10 millioner i Handlings- og økonomiplan 2018-2021.

(21.03.2018)

Foreslår maks tre cruiseskip i Bergen per dag

Byrådet sender sak om tak på antall cruiseskip og cruisepassasjerer på høring. Forslaget innebærer maks tre fartøy daglig.

(15.03.2018)

Sender tiltaksplan mot plast på høring

Byrådet ønsker at Bergen tar en ledende rolle i arbeidet mot plast- og marin forsøpling.

(15.03.2018)

Innfører boligsoneparkering i Finnbergåsen og Svartediket

Byrådet har behandlet sak om å iverksette boligsoneparkering i områdene Svartediket og Finnbergåsen.

(07.03.2018)

Vil gjennomføre rehabilitering av Munkebotsvatnet dam

Byrådet har gjort vedtak om å gjennomføre rehabilitering av Munkebotsvatnet nordre dam for 31 millioner.

(06.03.2018)

Har gjort vedtak for videre opprusting av Nygårdsparken

Byrådet har gjort vedtak om å gjennomføre videre opprusting av Nygårdsparken i 2018.

(06.03.2018)

Vil åpne for handelsvirksomhet på Liland

Byrådet vil at kommunedelplanen åpner for etablering av detaljhandel på inntil 1500 kvm på Liland.

(06.03.2018)

Anbefaler plan for Nye Åsane videregående skole, bibliotek og kulturhus

Byrådet anbefaler Hordaland fylkeskommunes forslag til plan for videregående skole, kulturhus med bibliotek, opplæringskontor for byggfag, tannhelsetjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

(01.03.2018)

Gir uttale til byutredning for Bergen

Byrådet har gitt uttale til byutredning for Bergen til Statens vegvesen region Vest.

(14.02.2018)

Har behandlet planer for Marineholmen

Byrådet har fastsett planprogram for krav om konsekvensutredning for utbygging av nærings- og boligformål på Marineholmen.

(07.02.2018)

Foreslår plassering av vedtatte bomstasjoner

Byrådet anbefaler at de allerede vedtatte bomstasjonene blir i Småstrandgaten og på Strandkaien. Målet er å fange opp trafikken over Torget.

(31.01.2018)