Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Anbefaler plan for sykkelveg i Fyllingsdalen

Byrådet anbefaler en plan for hovedsykkelrute 82, en strekning på ca.3,5 km langs Bjørgeveien fra Sandeidet til Lyderhornsveien.

(19.06.2019)

Slutter seg til byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Byrådet anbefaler ny byvekstavtale for bergensområdet. Innstillingen forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at E39 Klauvaneset - Vågsbotn blir realisert snarest mulig.

(18.06.2019)

Vil ha plan- og designkonkurranse for bystrand og ny park

Byrådet har vedtatt program som definerer veien videre for arbeidet med bystrand og ny Lungegårdspark i sentrum.

(13.06.2019)

Vil ruste opp Dokkeveien

Byrådet har behandlet sak om forprosjekt for å legge til rette for gateopprustning i Dokkeveien mellom Ivar Aasens gate og Sydneshaugen.

(29.05.2019)

Legger frem status og tiltak for miljøsituasjonen i Rådal-Hordnes

Byrådet mener statusgjennomgangen viser at kommunens oppgaver ivaretas på forsvarlig måte.

(21.05.2019)

Vil slutte seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2020- 2023

Byrådet er tilfreds med at handlingsprogrammet sikrer tilstrekkelig finansiering av anleggsarbeidet på Bybanen mot Fyllingsdalen og planleggingen av Bybanen til Åsane.

(20.05.2019)

Anbefaler forslag til ny arkitekturstrategi for Bergen

Byrådet anbefaler forslag til ny arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen kommune, Arkitektur+.

(20.05.2019)

Starter planarbeid for Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Byrådet har vedtatt å starte planarbeid med en samlet kommunedelplan og konsekvensutredning for hele strekningen E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst).

(16.05.2019)

Anbefaler forslag til Kulturminnestrategi for Bergen

Strategien "Identitet med særpreg" utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen, som vil bestå av tre deler.

(15.05.2019)

Anbefaler forslag til hovedplaner for vannforsyning og avløp

Byrådet anbefaler hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø for perioden 2019 – 2028.

(15.05.2019)

Behandler årsmeldingen for Miljøløftet 2018

Byrådet legger frem den første årsmeldingen til Miljøløftet.

(15.05.2019)

Vil gje dispensasjon til utbetring av taubaneanlegget på Ulriken

Ei utbetring av Ulriksbanen vil auke kapasiteten og fleire vil kunne nytte friluftsområdet på og rundt Ulriken, meiner byrådet.

(15.05.2019)

Vil ha nye tiltak for å minske matsvinn

Byrådet vil skrive under på avtalen KuttMatsvinn2020 og gjøre en rekke andre tiltak for å få ned matsvinn i kommunen.

(25.04.2019)

Vil rive Telenorsentralen ved Rundemanen

Byrådet vil rive Telenorsentralen ved Rundemanen. Den 130kvm store bygningen er ikkje i drift og står tom.

(24.04.2019)

Vil ha snøkanon ved Skomakerdiket

Byrådet anbefaler at Fløibanen får etablere mobil snøkanon ved Skomakerdiket i vintersesongen.

(24.04.2019)