Gå tilbake til:
Du er her:

17. mai-komiteen fikk kongenavn på plass

Byrådet har vedtatt at en plass på Møhlenpris oppkalles etter Kong Christian Frederik, som ble utnevnt til Norges konge den 17. mai i 1814.

Det er 17. mai komiteen i Bergen som har tatt opp spørsmålet om å hedre 1800-tallskongen ved å gi hans navn til en plass.

Kong Christian Frederik var utnevnt til stattholder og øverstkommanderende i Norge, fra 21. mai 1813. 17. mai 1814 ble han enstemmig valgt til Norges Konge. Han var konge frem til han sa fra seg den norske tronen og forlot landet 28. oktober 1814.

Plassen som er gitt navnet er både ved utforming og materialbruk godt egnet som navneparsell. Plassen ligger på Møhlenpris og omfatter blant annet BI sin campus.

Bygg som ligger til den nye adresseparsellen vil få adresse til denne.

Dokumentene i saken her