Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bygge seniorboliger på Helgeseter

Byrådet anbefaler reguleringsplan for nye boliger i Sædalen.

Planforslaget som fremmes på vegne av Stiftelsen Virksomheten Helgeseter legger til rette for lavblokker med 32 nye boenheter. Intensjonen er at boligene skal benyttes som seniorboliger.

Planforslaget forutsetter en omdisponering av del av LNF-område i kommuneplanens arealdel (KPA) til boligformål. Til gjengjeld blir noe av boligformålet i kommuneplanen endret til naturområde.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken