Gå tilbake til:
Du er her:

Vil oppgradere Mildevegen

Byrådet skal behandle en plan som vil oppgradere Mildevegen til en standard som ivaretar sikkerheten for gående, syklende og kjørende.

Planforslaget omfatter oppgradering av kjøreveg og gang- og sykkelvei for Mildevegen/Skipanesvegen og Mildevågen langs fylkesvei 174, samt oppgradering av Mildevågen.

Et bidrag til å øke sykkelandelen

Bakgrunnen for planen er at Vann- og avløpsetaten har gjennomført et større avløpssaneringsprosjekt som legger til rette for at gang- og sykkelvegen kan gjennomføres. Den regulerte strekningen er på 1,2 km. Planområdet følger vegstrekningen fra parkeringsplassen ved Arboretet i nord til botanisk hage i sør. Byrådet ser positiv på tiltaket som et bidrag til å øke andelen syklende i Ytrebygda bydel.

Bedre tilgang til sjøen for alle

Mildevågen er del av reguleringsplanen og benyttes i dag som parkeringsplass og lagringsplass for småbåter. Planforslaget legger til rette for den opprinnelige bruken av området som offentlig parkeringsplass, men vil samtidig forbedre forholdene for allmennhetens tilgang til sjøområdet.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken