Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha ny strategi for Torget og Mathallen

Byrådet starter arbeidet med en ny strategiplan for Torget og Mathallen. Saken skal legges frem for bystyret i første halvår 2017.

Grønn etat, som nå inngår i Bymiljøetaten, har utarbeidet et fagnotat som beskriver hvilke erfaringer etaten har gjort i den tiden etaten har forvaltet Torget og Mathallen. Med bakgrunn i dette ser byråden for byutvikling behovet for å gjennomgå forholdene på Torget og Mathallen. Etter byrådens oppfatning viser fagnotatet at driften av Torget og Mathallen ikke er i tråd med de overordnede politiske føringene gitt av bystyret.

Byrådet vil at kommunen oppretter en styringsgruppe for strategiarbeidet. I gruppen deltar byrådsavdeling for byutvikling, byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom, samt byrådsavdeling for klima kultur og næring. Styringsgruppen blir ledet av av byråd for byutvikling.

Forslag til ny strategiplan skal byrådet legge frem for bystyret i første halvår 2017. Frem til bystyret har vedtatt den nye planen, vil driften av Torget og Mathallen fortsetter med utgangspunkt i gjeldende avtaler.

Les dokumentene i saken