Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem handlingsplan for landbruk

Byrådet legger frem handlingsplan for landbruk i Bergen 2017-2020.

Planen beskriver landbruket i Bergen, og inneholder en rekke konkrete tiltak for videre utvikling av landbruket i kommunen. Hovedfokus er arealforvaltning, næringsutvikling og klima.

- Vi legger frem en landbruksplan som på en god måte balanserer de ulike hensynene i landbrukspolitikken. Vi må ha en helhetlig politikk for både byutvikling, landbruksnæringen og klimaet, som bidrar til å ta sektoren i den retningen vi ønsker, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Innspill til planen

Høringstkastet til Handlingsplan for landbruk ble sendt ut på høring med frist 1. september 2016. De fleste innspillene var knyttet til registrering av landbruksareal, kulturlandskap og grønne areal, samt forvaltning av disse.

Mål for landbruket

  • Bergen kommune vil arbeide for en kunnskapsbasert landbrukspolitikk basert på uavhengig forskning. Det er et mål for kommunen å bidra til en omlegging fra produksjon av kjøtt til produksjon av melk, der kommunen har muligheten til dette.
  • Bergen kommune vil ta vare på arealene slik at landbruksnæringen i samarbeid med byens øvrige befolkning kan sikre kortreist mat av god kvalitet, ta vare på og videreutvikle kultur, landskap og identitet for Bergen by. Herunder også samhandling med UNESCO sitt nettverk for kreative byer, hvor Bergen har medlemskap som matby.

Handlingsplanen må sees i sammenheng med Grønn strategi, hvor det er et uttalt mål å redusere klimautslippet i næringen.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken