Gå tilbake til:
Du er her:

Planlegger nye aktiviteter i Nygårdsparken

Ved å ansette aktivitetskoordinator og sette opp trimutstyr og uteleker, ønsker byrådet å sikre positive aktiviteter når Nygårdsparkens øvre del gjenåpnes.

For å stimulere til økt aktivitet og bruk av parken av flere ulike brukergrupper, vil byrådet tilsette en egen aktivitetskoordinator som kan invitere og samordne barnehager, skoleklasser, ideelle organisasjoner, velforeninger, studentaktiviteter, frivillighetssentralen med flere, samt aktører med kommersielle interesser. På den måten skal de sikre at der foregår positive aktiviteter i så stor del av dagen, uken og året som mulig.

Aktivitetskoordinator for Nygårdsparken tilsettes på prosjektbasis ved kulturkontoret i Bergenhus og Årstad for minimum to år.

For flere aldersgrupper

I tillegg til å etablere aktivitetskoordinator for Nygårdsparken, ønsker byrådet å gjennomføre ulike fysiske tiltak for å skape både attraktivitet og aktivitet i området. Tiltakene innrettes mot ulike aldersgrupper og kan omfatte trimutstyr, lekeplassutstyr og annet i parkens øvre del. Tiltakene vil tilrettelegge for mer fysisk aktivitet i parken enn det som ligger i de opprinnelige planene for øvre del.

Vil øke bevilgningene til lekeplass- og trimutstyr

Byrådet vil styrke tilrettelegging av aktiviteter med å øke bevilgingene til lekeplassutstyr og trimutstyr med 5,9 millioner kroner ut over de foreslåtte 4,1 millionene, til sammen 10 millioner kroner. Utplassering av trimutstyr og lekeplassutstyr, og andre tiltak for alle aldersgrupper, vil være viktige bidrag til mangfold og aktivitet i parken. Byrådet mener det er viktig å få etablert tiltak med høy kvalitet som bidrar til å øke parkens generelle attraktivitet ytterligere.

Åpner når koordinator og utstyr er på plass

Parken vil gjenåpne når arbeidene er ferdig utført, lekeplass- og trimutstyr er etablert og den nye aktivitetskoordinatoren har kommet godt i gang med sitt arbeid.

Renhold, ruskoordinator og kiosk

Det er tidligere besluttet at det skal være et intensivert renhold av parken. Utekontakten vil også fortsette sine etablerte aktiviteter, og det er etablert kontakt med politi og ruskoordinator som fortløpende vil vurdere ytterligere tiltak.

I konseptet for opprustning av parken er det planlagt en kiosk med 18 sitteplasser. Kiosken er nå under bygging.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken