Gå tilbake til:
Du er her:

Sjøbunn i Puddefjorden dyrere enn forventet

Sjøbunnen i Puddefjorden ryddes og dekkes til med rene masser. Byrådet anbefaler å øke kostnadsrammen for å kunne gjennomføre prosjektet i sin helhet.

Arbeidet består i å ta opp skrot fra sjøbunnen og dekke til med reine masser som danner ny sjøbunn. Underveis i prosjektet er det gjort justeringer for å redusere kostnadene i prosjektet, blant annet med variasjon i tykkelse på tildekkingslag og mengde forurenset masse som skal tas opp.

Det som gjør størst utslag på kostnadsnivået, er imidlertid størrelsen på det geografiske området som omfattes av prosjektet.

Byrådet anbefaler å øke kostnadsrammen med 15 millioner kroner, fremfor å gjennomføre prosjektet i redusert omfang. Totalt vil da kostnadsrammen bli 170 millioner kroner.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken.